שימוש בסוללות

עליך להסיר את הסוללות ממכשיר הגילוח החשמלי שלך כאשר הרטט מאט או נעצר. אין להשאיר סוללה ריקה במכשיר שלך. סוללות יש להחליף תמיד בסביבה יבשה, ויש להשליך אותן בהתאם לתקנות המקומיות. יש להכניס סוללת אלקליין כראוי ואין לגרום לקצר. אם הסוללה שלך דולפת, נגב את מכשיר הגילוח באמצעות מטלית לחה ושטוף ידיים. אם החומר בא במגע עם העיניים, יש לפנות לרופא מיד. יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא מיד.